is toegevoegd aan uw favorieten.

De zege der ouderliefde. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooneelspel. pi

of mijne weldaden mij moeten verheugen of berouwen.

Melcour. Berouwen ? Ach, Mijn Heer! 't weldoen berouwt nooit; dit fchoon huis zal niet altijd uw oog ltrelen ; de prachtige tuin u niet altijd bekoren , maar de vreugdetraan van één' ongelukkigen, die u zijne dankbaarheid uitftamert, gaat nimmer voor u verloren, zo lang gij een hart hebt. — Al kon ik uwe weldaden vergeten, gij denkt 'er aan, en dit is genoeg; maar neen, ik zal dankbaar zijn, en uwe menschlievendheid zal uw' lof ook na uwen dood....

Belmont. Hou, bid ik u, hier op, en laat die vertellingen varen; ik bekommer mij weinig over 't geen men van mij zegge , als ik niet meer ben; de geestdrijver alleen vorme zich hier van een verblindend vooruitzicht, en dwepende verbeeldingen, en ik laat gaarne ook aan u dat vermaak over, indien gij zo dwaas zijt, u met eene fchaduw bezig te houden.

Melcour. Hoe? Mijn Heer! is 't dan niets , dat het vaderland onze nagedachtenis zegene ? Zou *t onverfchillig kunnen zijn , of zij , die wij

ge<