is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen over de letterkundige verdiensten van Johan David Michaëlis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

leeren. De overigen, die niets meer dan het gewone begeeren, namen dan de Refultaten, voor hunne behoefte, mede na huis. Alle zijne Studiën en Nafporingen hadden betrekking op den voordragt zijner Leere; gelijk dan ook zijne Lesfen in een' hoogen graad geleerd, en, na verloop van tijd, de eigentlijke bron zijner Schriften, waren. Niet aangelegd zijnde om alleenlijk met de Studenten een gefprek te houden , wierden zij des te leerzaamer voor toekomende eigene befchaving der Wetenfchappen. Geheel Duitschland weet, welk een aantal Geleerde Mannen uit zijne Schole is voortgekomen. Aan zijne beste Leerlingen hing zijn gantfche hart. Zo lang zij onder zijne leiding waren, onderfteunde hij hen met raad , en moedigde hen fteeds aan, zo veel hij kon en mogt. Gaven zij blijken van vermogens en geneigdheid tot een afgetrokken en befchouwend leven, dan hielp hij hen fpoedig op zodanig eene plaats , alwaar zich die geestvermogens gereedelijk konden ontwikkelen ; en wel liefst op eene vreemde plaats, dewijl hij begreep, dat zij daar, veel beter dan in zijne nabijheid, hun erfgoed op woeker konden zetten. Zag hij hen dan wel in hunnen kring geplaatst, zo

liet