Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET

COMPTOIR

DER

DOMEINEN

LASTEN.

Aan Renten, Erfpagten enz, . ƒ 189 . 8 -

Tra&ementen ter Generaliteit . 10376 - 5-15

Andere Tractementen van Hoofufchou-

ten, Maarfchalken &c. . 2325 . 5 .

Hoogtyds gelden . . ^ . 6.3.4

Extraordinaris Raaden van den Hove

en Suppoosten . . I279o 18 10

Wegers Verpagtingen . 87 - i« =• 8

Reis-Flambouw —Wyn en Leggelden 5&06 . 8 -

Reparatiea aan publieke Gebouwen,

Jagten enz. 9210 - 6 - é

Benten . . . . 30 - : - 8

Wegens Schouwen enz. . 2085 - 10 - s

Pra;mien van Otters en Vosfen . 130 . 18 •

Ongelden en Reparatien der Landen

van de Domeinen . . 2934 • 2 8

Reparatien aan Kribben, Schoejirgen, Molens, verfchotten en andere kleinigheden . . . H435 . 2 .

Transport ƒ 57498 - 5 Uit-

Sluiten