is toegevoegd aan je favorieten.

Schatkamer der taalen [...] bevattende veele uitleggingen van verouderde Nederduitsche woorden, en, ophelderingen van de meeste doode taalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34« TAELKÜNDIGE

en blijdfihap , die men by zich zeiven gewaar Wordl wanneer men zynen naaften eenig nut kan toebrengen, aanduidde , en dan zoude 't zo ver niet afzijn van de beteekenis,die wy aan ons &ïnbe hechten. Te meer zoude my deze beteekenis behagen i om dat de Gothen nog een ander woord hebben, waar mede ons barmhertigheid ten duidlijkften wordt uitgedrukt , naamelijk ' A^^A^A^^^A- Het k onzer opmerkinge wel waardig , dat de Gothifche Bisfchop ulphilas altoos de woorden KASXi|>GlHS , KASll|>S en KAGl^Ai* bezigt , in zyne Gothifche overzetting, daar 't Grieksch oi'*]/^©- en o'nZ!i%y.m heeft j maar eenmaal rrlKAGIl^A** gebruikende , om het Gr. «■arA«j'Vi^ê)ï uit të drukken, (p) Doch voor 't Gr. t\t& en iAtiïv heeft hy altoos 't M-G. fiR'M/X-

hpXijl-

■ ——: >

(p) Z:c Mare. IX, zi. ^KGl (j^>M M}\TGlS

ïiiAn nnSf\ll}\, rAKAGiip9ANA.S nn-

SlS : 't Grieksch beeft :

r,rx*y%n<S-tU ia' i/iZt. Anders heeft het M-G. altijd: ïiïfcGlHA** ciaiir "l llct- Crriejj^h rxte-y%dgt<8-ai gelezen wordt. Zie Matth. X, 36. Mare. II, 41. VIII, 1. Lac. VII, 13 XV, 2,0. Zie over dit woord junius in Glos-* far. Gothic. h. v. Hét A-S. heeft hier altijd maar gemiropaiij wifereri. ~ *