is toegevoegd aan uw favorieten.

Schatkamer der taalen [...] bevattende veele uitleggingen van verouderde Nederduitsche woorden, en, ophelderingen van de meeste doode taalen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46» TAELKUNDIGE MENGEL,

Wisar, praeceptor, onderwyzet. Wisses, certus, wis.

Witt, intcllectus, ril. töttC, tölttC, ingenium. Men vindt dit woord in de Sum. le Roy, 1478., f. 6. a. Defe thien geloden is een ygheUc Jculdick te houden ,die

tot fynen iaren ghecomen is of fin eh wit heeft. i

Thands zeg ik van dit woord niets meer j doch befpaar het, tot dat ik gelegeuheid zal hebben hier over breeder te handelen.

Wuoogo, canae, wieg.

Wvoüoe, fdva, woud.

W5psa, vefpa, wepfe.

WöR-ald, mundus, wereld.

W5rdo<jes , dignus, waardig.

WSret, defendere,f wecren. Zie kil.

W5ro, tributum, were. Zie Kit. djt were zal ze* kerlijk van den zelfden oorfprong zijn, als dat waar van kil. fpreekt.

W3rkanet, depravari, met dit woord ftemt zeker over een ons werren^ turbare, cenfundere.