Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 2 Jcnmerling over de

Aerdbol, maer voqrnaementlyk de Nederlandeti in het bezonder dit eigen konnen hebben, dat allé des zelfs Inwooners een voorbereidende gefchiktheid in hun bevatten, van in de vlooibaere Voeten een flacpend gift om te voeren; 't welk wy in een cigenaerdig Koortsgift ftellen te beftaen, en niet dan naer het oogenblik wagt, wanneer een vremd Gift het zelve in werking en gifting brengt, en na ontaerd en met andere tot bederf ellendige Vogten zig te hebben vereenigt, onze bekende Koortfen en Epidemien te weeg brengt.

'Tis wel waer, ik kan niet ontkennen, de nadrukkelyke vermaeningj die den onfterfiyken Boerhaave in zynen 592. Aphorifmus ons heeft nagelaeten, alwaer hy zoo duidelyk zegt: Om dat nu der zeiver Aerd verholen is, ( nacmentlyk de Koorts) moet men in des zelfs onderzoek Zig met de uitterfte nauwkeurigheid van alle doling wagten. En niet minder zynen beroemden Uitlegger den Baron van Zwieten: Ca) Wanneer Zeer geleerde Philofophen zig in hunne be/piegelingen vermaekende \ de oorzaeken der natuer* lyke dingen onder^ogt hebben, hebben zy dik%vils wonderbaere verdigtfels van een fihr ander verf and voor den dag gebragt, egter zonder groot nadeel. Maer wanneer men dus voordgaet

in

(a) Lib. Cit. Jphor. 559, Tom. 2. pag. 8.

Sluiten