is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE

KOORTSEN

IN 'T ALGEMEEN,

DOG BEZONDER OVER DE

ROTKOORTS ROODELOOP9

Welke federt de tien d Waelf laetfte jaeren alom in de Nederlanden de fchrikkelykjle verwoesting hebben aengeregt.

DOOR.

M E D I C. DOC T. &c.

Qui morbi naturam novit, eum curare nullatenus ignorabit.

HlPPOCRATES

DERDE DEEL.

Te Dendermonde by de Weduwe du Caju. En zyn te bekomen t'Amflerdam by H.Gartman

Ex Legato VERR.IJST.

M. DCC. X C.