is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotkoorts en Roodeloop. 247-

Wat de Verzweering van den dikken Darm, Inteftinum reSium, aenbëlangt, en welke mede tot den langduerigen Loop zou behooren, hier vanzal nader by de Gevolgen oft Naweeën des Loops afzonderlyk gehandelt worden.

TWAELFDE AF DE EL ING.

Noodige Voorborgen, die men volftrekt by de onderjeheide Roodeloopcn moet in agt nemen.

INdien de Genezing zelfs van den goedaerdigften Roodeloop oit gelukkig zal zyn, moeten de volgende Voorzorgen en Inrigtingen vol rekt in agt genomen worden: Want Zimmerman fa) heeft aengemerkt, dat niet alleen de minfte Agteloosheid, Ongeho riaemheid, oft verkeerde Be~ fliering de droeffe gevolgen heeft; maer daerenboven niet lelden van de dood word gevolgt. Even moet ik het zelve zeggen, indien de volgende Voorzorgen niet nouwkcurig worden nagekomen.

De eerfte Zorg, die men voor zynen Lyder zal hebben, 's de zuiverheid in den hoogften graed

(aj Ltb. Ut. pag. 404.