Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3- )

brusot, (leest de brief.)

Het is zoo myn Heeren, wy zul/en hem da< delyk, met gewapend volk daar van daan laa. ten haaien, (by vaardigt de orders daar toe af)

NEGENDE TONEEL.

brusot.

Zie daar myne Heeren het plan des Konings is mislukt, wy zullen hem het vuur nu wel zoo naauw aan de fcheenen leggen, dat hy bezwyken, deezen gelegemheid nu het zoo uitgevallen is, zullen ons rykelyk ftof verfchaften, om hem te befchuldigen, en de geene die dec zen vlugt begunftigd hebben, zullen nu heel ligt aan den dag komen, die tot voorbeeld van andere zullen geftraft moeten worden, wy zullen thans tot de order van den dag overgaan, en morgen ochent weder om 9 uuren hier zyn, ik denk dat Louis Capet, tegen 10 uuren, morgen, als een misdadiger van fchaamte voor ons zal ftaan, en brandendevan fpyt, datzyn aanflag om na Duischland te vlugten, mislukt is, (de vergadering fcbeide.)

brusot, de koning.

E r u s o Ti

Welkom, welkom Capet, zogt gy ons teont-* vlugten.

DE k o ni n G.

Neen dit was op verre na myn oogmerk niet

ik

Sluiten