is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na T I .5 N D E B R I £ F.

adem ftinkende, 't ademhalen zwaar, de oorlellen, wangen en wenkbrauwen dik en knobbelig worden, enz. antwoordde men my, dat deze al te maal kentekens waren der van hen genaamde Madsjurdam.'" Q*}

Zie daar, myn waarde Vriend! in eenen brief een reeks van zaken medegedeeld, die betrekking hebben tot dit van ouds en nog hedendaagsch vermaard gewest; ik zal u in mynen volgenden zaaken van geen minder aanbelang berigten, vaar wel!

(*) Niibühr tejchryv. van alrahië, hl. \<x%,

ELF-