Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid, af

Wat de Apostelen, de eerfte verkondigers van jesus geftichten Godsdienst, aanbelangt. Deezen ook hebben allenthalve de voetftappen van- hunnen wijzen Meester gedrukt. Zij toch, deeze ongeletterde mannen, uit het tolhuis en van het vischnet voor een groot gedeelte genomen, menfehen uit de laagste volksklasfe, die in de geleerde weetenfchappen der Jooden en Grieken niet bedreeven waaren, zo men éénen paulus hier uitzondert, wiens kunde ook nog maar binnen den kring der Hebreeuwfche Geleerdheid bleef, (*) maar toch ook anders mannen met de edelfte natuurgaven bedeeld ,en met het hemelsch licht vanGods Geest beftraald : deeze Mannen leerden de kristlijke waarheden des geloofs en der zeden niet kunstmaatig, niet Systematisch, niel Wijsgeerig,maar,geheel volgens het voorbeeld van hunnen verhemel-

tematicam hominibus tradidisfe , parum pt udentes funt tcstimatores return. Ars vivendi, familia' ribus colloquiis, datisque, prout res ferunt, do' cumentis, longe felicius traditur, quant operoft Ulo definitionum, diVifiomm & argutarum quiev t,ionum artificio , quod systema nuncupatur. Sic ju. dicat turretinus ; Op. omn. T. I. pag. 23.

(*) Vergelijk mickaqus. Inleiding inde Schriften van UN. F. ideel, hl. 289 en 290. en volgens hem tiialemann, Disfertatio de eruditione pauli ApQi. telt Judaica, non Qraca. Lipf. 1769.

I.

EEUW.

Sluiten