is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iet Systematifche Godgeleerdheid. ioq

zien, dan de heilige fchrift,en meer uitleggers, dan immer de brieven van petrus, dien zij echter als hun hoofd aanmerkten, onder hen gehad hebben.(*) - Het geheelewerk beftaat uit vierhoeken. Het eerfte boek handelt over de Drieëenheid, en de Godlijke Eigenfchappen: Het tweede boek heeft ten onderwerp defcheppmg van hemel en aarde, van Engelen en menfehen. den Zondeval, de erfzonde en daadlijke fchuld, de genade en den vrijen wil: Het derde boek loopt over de menjchwording van den Heere Jesus , over hel geloof, de hoop, de liefde, de gaven var, den H. Geest en de geboden van God: Hel vierde boek behelst in zich de leer dei Sakramenten, de op/landing, het laatfti cordeel,en den ftaat der Rechtvaardigen u

den hemel, (+) Men vindt in deeze

rangfehikking eenige gelijkheid met dw van johannes van damaskus; (zi< $. XXXII hier voor) misfehien heef lombardus dien Oosterfchen Schrijve] hierin nagevolgd: (§) maar waarfchijn lijk is het, dat de Scholastieken in laate: tijden het werk van damaskus naar da van lombardus gerangdeeld hebben. (Zif

d<

(*) Zie hofmand) 1 L. U. art. r. lomi. en spittlf.r a. b. S. 34I. (f) Zie maclaine op mosh. K. G. IV. hl. 345. en

venema" 1. 1. p. 17.

(5j Zie VitNEMA, 1. 1. p. 17.

XII. eeuw.