Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIC H>T.

dit werk voor kompleet en voltooid gelieft te willen houden. Volgens mijn gemaakt plan in de Inleiding voor het eer/ie deel is wel het zevende of la at ft e tijdperk der Sijftemalifche Godgeleerdheid ter bearbeiding nog overig, dant daar ik, gelijk u bekend is, het on iernemen heb, eene gefchiedenis van de Kristlijke Kerk in de achtiende eeuw te fchrijven, waar van het eerften deels eerfte ftuk bij den Utrechtfchen Boekhandelaar w. van ij z e rif o r st reeds is uit ge ge even , en waar van het tweede ftuk diens deels binnen kort, zo ik hoop, zal worden uiigegceven, heb ik het voegzaamer geoort deeld, de Letterkundige Gefchiedenis der Syftematifche Godgeleerdheid van daè tijdperk in de genoemde Kerkgefchizdenis van de achttiende eeuw inteweeven. Het gemelde tijdperk toch moet, volgens mijn beftek, loopen van het begin der achttiende eeuw tot op den tegenwoordigen

hjd.

Sluiten