Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *5 X

gedaan; ik zal altoos de grootfte erkentenis Voor je hebben.

DAINVAL.

Wel verplicht mijn vriend! maak geene complimenten.

JACQUOT. .

Ik ben het je verfchuldigd, en als gij wilt zal ik jou ten eerde eenige boodfehappen op rekening doen.

DAINVAL.

Ik dank u, ik heb voor het tegenwoordige geen parapluie , of brief ie haaleg.

JACQUOT.

j Gij ziet anders,; dat ik het van goeder harte zoude doen Mijnheer ! maak niec meer omflag met mij als ik met jou, ik ben wel je dienaar, en wel geopofeerd voor uwe vriendelijke recepten; vaarwel tot morgen.

VYFDE TOONEEL.

DAINVAL, (jlllèan)

Men moet wel gediend zijn van zulk een knegt.

B 5 ZES.

Sluiten