Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Riftaalie na Ley uit. Vervolgens vat men het Zeil met kleine Broekings op de Raa en laat de Seisfings knoopen, waar op men de Riftaalies en Staartblokken wederom kan afneemen. Het Rif 'er in zynde, kan men de Hals niet toekrygen, dan al eer de Raa gelyk met de diepte van het Rif geftreeken is geworden. Als men de Raa ftrykt, dat de Hals digt komt, ftaat zeekerlyk alles veel vaster en verlicht in 't byzonder de Masten. Dog dit kan zomtyds niet gefchieden door de zware Zeeën die men overkrygt, dewelke in 't Zeil ftortende, het zelve zoude doen barften. Het is om deeze reden, dat men met een holle Zee geene Raas ftrykt ,dewyl de Zeilen veeier hoog boven boord ftaande, de Zee 'er natuurlyk onder door

flaat. Wanneer het Zeil gereeft

word, moeten de Toppenands , Rakketaalies en Brasfen voor al wel vastgezet worden.

TWAALF-

Sluiten