is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemans-handboek, behelzende eenige plans over het oprigten van een vast zee-corps uit bevaaren matroozen; over de verdeeling van de buitgelden, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

Het Esquader voor de Noord Zee en Middelandfche Zee zoude kunnen worden gebragt op 3 Schepen a 60 ftukken met 1050 Man.

1 a 50 met 3C0

1 -—- — a 40 — met 270

1 a 36 met 230

2 a 20 —i met 320

en 2 Advys-Jagten . met 120

2 290 Man.

Of I Schip a 70 ftukken met 450 Man.

2 a 60 m t 700

I a 40 — met 270

1 a 36 met 230

2 a 20 met 320

en 3 Advys-Jagten . met 120

2990 Man.

Misfchien zoude men wel niet onraadzaam kunnen vinden, om de Middelandfche Zee in den Zomer niet geheel Zonder de Hollandfche Vlag te laaten, en daardoor de Mooren gelegenheid tè geeven, om de Republicq met de Pndènten den voet op de nek te zetten, dat dit Esquader met eenige Fregatten wierd vermeerderd, die geduurende den Zomer in de Middelandfche Zee bleeven, om de nodige befcherminge aandeConv £ $ mer-