is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemans almanach en sterrekundige dagtafels voor het jaar 1788.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. U C T OBER 1788. [95]

Zons Zons Zons Logarithtn. Plaats

O Halve gang over Uurloop. der Zons van de Maans

Middellyn. de Merid. Afftanden. Knoop.

M. S. M. S. M. S. ■ T. G. M.

I 16. 3,0 1. 4,3 2.27,9 9-999949 8. 10. 48 7 16. 4,6 t. 4,7 2.28,4 9-999179 8. 10. 29

13 16. 6,2 1. 5,1 2.28,9 9.998414 8. 10. 10

19 16. 7,9 1. 5,6 2.29,3 9-997687 8. 9. 51

25 16. 9,5 1. 6,2 2.29,3 9-996997 8. 9. 32

Eclipfen van de Waarneemingen in deeze

Satelliten van Jupiter. Maand te doen.

i*« Satellits 3j? Satellits Dag U.M.

Ingangtyden. Uit- en Ingangtyd. 2.° 2.42 (f 1 aan / Jh

, 23.56 dim

Dag U. M. S. Dag U. M. S. 5-10-58 ï 1 aan p 8. 1. o ([ (3 'V

i 190: ló: 104 ï Z %: itè: f *• £.«. *\

*4 13. 49. 6 85. 38. 24 I. Bez- de 5 Middelp.

6 8.18. 1 8 8. 57. 38U. 11.45 i U. « 8' Bez.

8 2.46.55 15 9. 38. 25 I. 19. ü 1 aan 1 a Br. V. r

9 24. 15. 46 *r5 12. 58. 19U. 18'. ' *n 15.44.37 *22 13. 37-51 I- 2. o d f«

13 10. 13. 23 *22 16. 58. 25U. 17. O J I) n

15 4- 42. 9 *29 17-36- 40 I- 22.48 dun

10:23. 10. 52 29 20.57.53U. 20.12.53

*i8: 17- 39- 34 22. 5.59 © gaat in m?

*2o| 12. 8. 13 n.+8 . 1. van 2 aan « 07,

12 6. "-,6. 50 * ~°

| J5. I ..3' Ben.de5Mid-

*27 14.' 2." 27 4f« Satellits 12.36 k U. .2'4- Ben.

29 8. 30. 56 Uit-ên Ingangtyd. 21.41 & 1 aan « ss

311 2. 59. 21 17.52 (t K 25

——— 23.16. o <l x $1

«i' Satellits 6 2> 2.56 1- 25.10. 9 (Jeft

In^gtyden. J 25- 42- 27U. ^ | ^ Br. V. 47'.

3 23. 48. 8 " 2>51- 2Ü' 3I- t **-*t.V.2il. ■ *7 ^3. 6. 10

II 2. 24. 11 '14 15- 42. 7

18 4. 59. 53 ,

21 18. 17. 43 ■

25 7. 35. 22 I. Beteekent den Ingangtyd der Satelliten in

28 20. 5;. 54 de ichaduw van Jupiter, zynde het begii

{ der verduiftering'.'

U. De Uitgangtyd uit de fchaduw, of het begii der verlichting.