Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv

VOORREED E N.

onderfcheid des tyds aan boord met dien van de afgevaarene plaats, by voorbeeld Amfterdam , te kunnen weeten, dan een Uurwerk, dat, by den aanvang der reize naar den Middagcirkel van Amfterdam gefield, geduurende die geheele reize op ■Zee, naauwkeurig den waaren tyd van Amfterdam bleef aanwyzen; zonder iets , of ten minden iets van eenig aanbelang, voor of agter uit te loopen. Dit zyn de bekende reedenen, die zo veele Konftenaaren, in deeze en in de voorige Eeuw , alle hunne vermogens hebben doen infpannen, om zulke volmaakte Uurwerken voort te brengen , zonder tot nog toe dat oogmerk naar genoegen •te hebben kunnen bereiken.

Men heeft derhalven naar andere middelen moeten uitzien, om in een gegeeven tyd flip op Zee te kunnen weeten, hoe laat het op de afgevaarene Plaats, of onder eenig ander bekenden Middagcirkel is, en zyn toevlucht tot de Sterre•kunde genomen, die in den eerden opflag verfcheide toereikende middelen fcheen aan de hand te geeven. Edoch twee der grootfle Sterrekundigen van deeze Eeuw, halley en de la ■caille hadden, op de wyduitgeftrekte Reistochten, die ze, door de meeste Zeeën van Europa, door den grooten Oceaan en de Zuidelyke Zeeën ■van den Aardkloot, gedaan hebben, alreeds vroeg gelegenheid, om meer dan andere Sterrekuadigen .van naby te zien, welk zoort van waarneemingen met vereischte naauwkeurigheid op Zee ge4aan konden worden, en weke verfchynfcls, tot het bedoeld oogmerk der bepaaling des tyds, met de meeste vrugt voldoen konden. Beide hebben ze opgemerkt, dat de Verlchynfels , die de loop der Maan opleevert, zo al niet de eenigfte bekwaame, ten minlten de gevoeglykfte

van

Sluiten