Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 De werking van de Wind en Zee.

lyk te maken op de werking van het zelve, en niet alleen op de werking van water, maar ook op die van alle vloeyfloffen gevolgelyk ook op de lugt, het welk de wind is, die niet anders aangemerkt moet worden dan als voortgedreeven Lugt, welke naar mate der fnelheid waar meede zy voort gaat ook groter uitwerkfelen Voortbrengt.

De algemeene Regel van de Werking der kragt is zeer bevattelyk want zy beflaat daar in, dat hoe Specifik (*) zwaarder een Lighaam is, hoe meer zyn val op een ander Ligham het zelve zal aan doen, waar omtrent men deeze Regel waarneemt.

Dat de Kragt van het eene Lighaam op het andere, berekent moet worden, door hun Zwaarte met de Snelheid (die men aan dezelve geeft) te multipliceeren , dus zal het Zeewater dat circa 850 maal zwaarder is als Lugt, met dezelve fnelheid aangevoerd, ook met 850 maal meer kragt werken. ,

Hoe wel de vloeiftof even eens werkt als alle

noo ri£v 'pnb:aib;3^b.:.sanm ggp a*-,,.fmop.toder

0) Specifikzsaaidcr: is 'dat een Lighaam van dezelve inhoud, naarder is, dan em ander Lighaam van ge/j. ken inhoud; dus zal een loden Kogel van ïflffi kleMer W dan een y*ere v<™ lï®, vanneer dan een Lighaam van lood even groot is, als een van yzer zal het gemgt van V Lood . 13 wezen, als dat van V yzer 76 is; dus verkt V Lood met mCer kragt, als het dezelve fnelheid heeft ah yzer.

Sluiten