is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstige verlustiging, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der VOORSTELLEN, enz,' 145 n n—1

Equatie y —A'y enz. =ro door het voo-

ren aangehaalde Theorema, bekend kunnen worden, en dus ook de gezochte Equatie zelve.

Dit oogmerk zyn wy in Raat te bereiken, door middel van het geen wy flraks bepaalden, üit de Vergelykingen (M) zie ik, dat van de gezochte Equatie de fom der Wortelen gelyk is aan de fom

de de

der m magten, plus a maal de fom der magten,

de

plus b maal de fom der q magten, plus c maal de

de de fom der r magten , plus d maal de fom der s magten van de gegeevene Equatie, plus n maal hee ledige getal e, dan deeze fommen zyn, gelyk vooren aangetoond is, bekend: de fom der Wortelen in n n—i n—a

de gezochte Equatie y -Ayy +B'y enz.=o zyn dan meede bekend.

In de Equatien N is de fom der Vierkanten van de n n — i

Wortelen der gezochte Equatie y — A'y + . ..

72 — 2 71-3

B'y --Cy + enz, = o, gelyk aan de fom der

de , ——de

a m magten, plus 2 a maal de fom der m -\- p magten, plus enz. van de Wortelen der gegeevene

71 71 - I

Equatie «—Ar + enz. zz o, en dan nog n maal het Quadraat van het ledige getal e.

IC 5 &