is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstig mengelwerk, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85* ONTBINDINGEN

3*-2 zz 40 p l6co

Stel nu ' —-

dep Daturn zzy 1796 heï

de Maand —331 JaargetaJ.

A°. 7796—231» 1/1706 —23,' + 6z~ 33»* 1/1796—231? zr 3 31* —6

: » !

I7SÖ-2J zz gy11— py' + ïö 9y*~ 343"' = 15840

•komt 3>— 4 de Datum, en 3yz:i2 de Maand,

Dat is, A°. Ï796 den 4 December gepredikt,

CCXXVI. VOORSTEL.

Poer den Opgeever, S. van der Pa au ws M. J. Zoidhof, A- 'Meykr, K. "Smit, L. 'Koops, A. F. de Pauw, H A. Koymaks/P.Ott es, J.Paüw, E. Gritters, en R. F. Folkers.

0 Paarden rfr 12 Maa,nd. —— 24 Paarden?

Antw. 8 Maand,, als 'er nog^- 8 P. by

komen»

12 Maand. —— 26 Last. 18 Mud. — 1 Dag?

■ .

Komt 8 Schep,

16 Paarden -r— 8 Schep. —- 1 Paard? Antw, 5 Schep, des Daags,