is toegevoegd aan uw favorieten.

Wiskunstig mengelwerk, in eene aaneenschakeling van uitgeleezene voorstellen, met derzelver ontbindingen. Door het Genootschap der mathematische weetenschappen, onder de spreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35* ONTBINDINGEN

JLtiELIl

* = 5 V

x' — 25 A

2#3 250 B

*4 ~ 625 C, ingelegd.

900 Inleg -— 30 Winst — 25, 250, 625?

Antw. f A, 8Ï"B~,~2o| C, Winst.

CCXXVIII. VOORSTEL.

Door den Opgeever, M. J. Zuidhof, L. Koops, K. Smit, Av Meyer, S. van der Paauw, H. A. Kotmans, A. F. de Pauw, P. Otjes, j. Pauw, en R. F. Folkers.

Stel de Ducaaten, die de twee Kapiteins ontvingen, x—y en x+y, faamen 2*, verfchillende a>

Dus zyn 'er, na den Slag, ook zo veel Mannen overgebleeven, om dat ieder Man één Ducaat ontving.

Ieder Som in zich zelfs vermeenigvuldigd, tornt — &xy+y* en x1 -haxy+y* faamen ax1 +-ay*, en verfchillende \xy. verm. ax verm. ay

komt 4** +$xy'ZZ539200, en Sxy'zz78400

4 i 8

x3 + xy' —134800 xy' — 9800

af xy'zz 9800 door xzz50gedeeld

3 x* —125000 y*~ 196

5° ^j —14

Dus