Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 >

deeze van den gulden troon zijne beveelen zendt, hij buigt zich niet voor de ftar, die op het kleed van eenen niets beduidenden hoveling glinftert, en vaak verworven werd door de plonderingen en wreedheden van onrechtvaardige Voorouderen; wetende, dat aller lighaamen van dezelfde ftof gebouwd zijn, en dat één bloed van gelijke verw door aller aderen Itroomt, veracht hij laage, kruipende vlijerij; de waarde der onafhangelijkheid en der vrijheid gevoelende, beurt hij moedig het hoofd op, hij kent geene onderfcheiding, dan die van verdienden er» van deugd.

Eene grondige kennis van zich zeiven verzekert den mensch van zijne natuurlijke vrijheid ; daar de menfehen gelijk, en de rechten voor allen de zelfde zijn, eerbiedigt hij geene bevelen, dan de onveranderlijke wetten der natuur en die verordeningen en voorfchriften, welke door de maatfehappij zelve, in welker kring, hij leeft, bepaald of goedgekeurd werden; willekeurige bevelen der overheerfching hebben bij hem de minde kracht van verplichting niet; allerminst laat hij zijne denkwijze bepalen, het geweten duldt geene banden: daar de denk-

beel-

Sluiten