Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu geheel op , en de lijder had het vermogen niet meer gelijk te voren, om het geen hij gebruikt had, weer terug te brengen.

Den vierëntwinligften verliet hij het lazareth volkomen gezond.

Deze ondervinding was mij om twee reden zeer merkwaardig, zo wel wegens de genezing , als wegens de waarneming van dit zeldzaam geval zelf. Het herkauwen behoort voorzeker onder de zeldzaamfte toevallen bij menfchen. ,, In de ,, voorgaande eeuwen, zegt een oud geneesheer, „ fchijnt dit toeval geheel onbekead geweest te „ zijn, en ook thans is nauwlijks een onder vee„ le duizenden daar aan onderhevig (*). Haller fpreekt er zeer onbepaald van. Zulke men„ fchen, zegt hij, die, zo als men het noemt, ,, herkauwen, moeten eenen flokdarm , of zo als ., ik geloof, eene maag gehad hebben, die naar ,, den aart der fpieren vleesch geweest is (**)." Dus heeft hij het niet zelf waargenomen. En jmorgagni zelfs bekent uitdruklijk, dat noch hij, noch valsalva ooit herkauwende menfchen gezien, veel minder hunne lijken geopend hebben(f).

(*) Pyerus de fulminant, pag. 63, & 334 & feq. (**) Element. P.hyf. L. XIX. fe&. IV. §. 15. (t) De fed. & cau[. uwb. Epiji. 29. Nr. 5.

Sluiten