is toegevoegd aan uw favorieten.

De brieven van den apostel Paulus aan de Efesiers, de Colassers en de eerste aan Timotheus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( )

Een hunner Euangelisten had by zekere, gelegenheden deze woorden gebruikt, (misfchien heeft hy het by 't dopen gedaan) Ontwaak gy , die slaapt ; sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Wat was dit te zeggen ? en hoedanig was dat lichten van Christus over de gelovigen.

5. Over de Ievenswys en zeden , die men te volgen had, hebben 'er ook'noodwendig vele vragen moeten geboren worden. De Esfenen en die de wysgeerte beoefenden zogten, zo als wy gezien hebben , de ziel, zo veel zy konden, van 't lighaam af te trekken, en ze 'er van onderfcheiden te houden : Zy onthielden zig ten dien einde van verfcheiden voedende fpyzen, en vasteden 'er nog geduurig by. Het wierd derhalven de vraag; of het niet goed zvas, dat de Gelovigen, die der beloften van Zaligheid deelagtig waren, en zig in Christus na den dood een geluk/laat in reiner gewesten voor/lelden , hier het zelve deden , en dit aardfche vleefch en bloed ook befireden ?

God had wel eer door Mofes enige diergelyke inzettingen , de onderfcheiding der fpy-zen, het vasten, en de lighaamlyke reiniging betreffende, gegeven. Waren deze inftellingen van Mofes ook nog niet nuttig? en behoorden dezelve daarom ook van de Christenen niet betragt te voorden?

Dezelve wet, gebood ook den Joden de waarneming van zekere feesten , en vooraf van den fabbath ; welken de Wysgeeren en Geleerden dagten , dat een geheimzinnig op-

zigt