Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fOORREEDEN.

gen, hoe meer men gewaar zal worden de nuttigheyd der bepaaling van de gedaante der Aarde, miiïchien zyn wy in die tyd dat de Zeeluyden die nuttigheid gevoelig gewaar worden, maar is zy minder weezentlyk als dat oogenblik nog ver af was ? 't is ten minfte zeeker dat hoe meerder reedenen men gehad heeft pm te twyffelen of de Aarde langagtig of platagtig was, hoe grooter het belang is zelfs voor de gevolge in de oeffening, om te weeten waar aan men zig zoude bouden door beflilïende maaten.

De eerfte voorgenoome, en de laaft volbragte van de drie reyzen die in deeze Iaatfte tyden de meeting der aardfche Graaden tot voorwerp hadden, is die van den Equator, in 't Jaar 1735. ondernomen door den Heer Godin, den Heer Bouguer en door my, 't gemeen heeft berigt 't zeederd eenige jaaren * van den uytilag der arbeid, vandeAcademiften die onder den Poolcircel en in onze lugt ftreeken gewerkt hebben; en den Heer Bouguer die eerder in Vrankrykis gekomen alsik, heeftrekenfchap gegeeven aan de openbaare vergaade-

* Ziet het Boek van de gedaante der Aarde, vanM. de Maupertuis, en die van de Mcridiaanen van M, PalSni de Thury.

Sluiten