Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

SCHRYVER.

v D ^\n^afiSs & & Eer» van ^ beroemde h Faculteit te Ju hingen, de Doblor waers^ürrff% digfcid te ontfangen. JSu was 't myn Plicht aan de geleerde Waereld een opftel te levem ren dat voor eene Verhandeling koude doorgaan diergelyke men gemeenlyk byzuik eene gelegentheid pleegt te fchryven. De zaak, waar over ik zou^ dejchryven, nadenkende, viel ik wel ba aft op de ftoffe, die 't tytelblad bekend maakt. Dzze ftofe moeft zich in zommig opzicht voor alle overige mtf het eer ft voor 't oog ftellen Want 't behoord om veele redenen , tot de groot ft e zeldzaamheden, tvanneer Mannen, w.elker weetenjcbap en eigentlyk vak, de Godgeleerdheid is, gelegent beid hebben, eene zodanige kenniftfe, die naar het algemeen getuigenis, eenen ten uiterften gewigtigen invloed op den waaren zin der Hcilïge Schrijt heeft, te verkrygen. Gefield ook, dat zommigen by geluk dit lot treft, Reizen na V Ooften te aanvaarden en te voleinden; zo is '? nochtans het Lot der allerminften, zich daar, zo lange als 't wel noodig was, te kunnen ophouden.

Met

Sluiten