Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRTGSSPEL. jjj

Gebruikt daartoe uw klingen. Daartoe-allddn iteldo

inen u dezelven ter hand. Wat nut zou een duè'1 doen? De Barbier en Provoost

zouden 'er 't meeste nut van haaien, Zo 't al ten besten afliep.

WINTER.

Weest vandaag myn gasten, Heeren; komt by my middagmaalen.

Tegen Waltron. Gy eet by den Overfle?

WALTRON.

Ja... Apropo!.. Wat had hy u...?

WIN T ER.

Ik had 'er hanst niet Om gedacht door dcez' twist, 't Was over de twee

deferteurs dat hy me ontbieden liet. Men kreeg nog by tyds de lucht daarvan. Was de

Kapitein van 't piquet niet allerwegen Voorzichtig geweest, zo hadden wy deez' nacht van

den Vyand een bezoek gekregen, 't Woord was pas veranderd of zyn patrouille kwam te

voorfchyn. Men had ons verrast.

WALTRON, hevig. Wat duivel zegt gy!... en zy waren juist van ons Regiment! ... maar dat weet ik vast, Dat zy niet van myn Kompagnie zyn. 'k Heb drie

man gegeeven, daar 'k niet voor heb te vreezen. Zy hebben al meer dan zestien jaar gediend.

WINTER.

Zy konden

wel van de myne weezen. Onder myn vier man zyn daartoe twee jonge kaerels

genomen door myn' Sergeant. *k Ben ongerust...

Ba AGT'

Sluiten