Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =31 )

dage, zal deze inrichting voor alle zulke Volken dienen, die in onze wetenfchappen onërvaren zijn.

Het Ongedierte veroorzaakt geenszins de ziekte; maar de ziekte vermeerdert het ongedierte Men kan een ziek Kind zo niet reinigen , als een ander, dat gezond is; dit alleen is reeds in Haat, om het ongedierte vreeslijk te vermenigvuldigen.

Voor hei overige, is het zeer waarfchijnlijk, dat de zaaden, door de gantfche natuur verfpreid, flechts voedfel en prikkeling.ter hunner ontwikkeling behoeven. De Natuurkenners hebben ons reeds geleerd, dat het opgehoopte flijm van eene bedorven maag, en van verzwakte ingewanden , de oorzaak is van de ontwikkeling der wormen in de ingewanden , cn dezelven fterk vermeerdert. -Zou het met het Ongedierte niet even eens gelegen zijn? Dit is met onwaarfchijnhjk. Indien dit in de daad zo is, dan kan men de ziekte, of bedorven vochten, als de oorzaak der ontwikkeling, en het voedfel der zaaden van het ongedierte, welk in deze vochten leeft — en, gevolglijk, als de oorzaak van deszelfs onmatige vermenigvuldiging, befchouwen. Maar, is dit waar, dan ook is het Ongedierte beftemd, om het ligchaam van deze bedorven vochten te zuiveren; het zijn bloedzuigers, welken de Schepper zelf

heeft aangelegd. Deze gevolgtrekking komt mij

juist voor. • > .

„ Maar," zal men misfehien zeggen, „ t is het gemeene Volk, dat het meest aan Ongedierte onderhevig is; en dit nogthans heeft, uit hoofde van deszelfs fchraalen kost, de minde vochten. De Rijken daar tegen, die in den overvloed leeven, hebben weinig , of in het geheel geen ongedierte. Het fchijnt derhalven, dat de verderflijke overp ^ vloed

Sluiten