Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( sa8 )

ten optenemen en neder te leggen. Men kan geen plan maa en ; men werkt niet; maar volgt enkel de werking van hun, die het fpel in handen hebben. Mi a,- juist daarin, dat men zich door anderen moet 1 iten heen en wederflingeren , heeft men waarlijk weinig genoegen.

De tweede oorzaak van dat verdriet is de teleurgenelde verwachting, en het verijdelen van zijne plannen en oogmerken.

Men zinde hiervan nog veel kunnen zeggen, als, bij voorbeeld: dat het grof fpeelen, waarbij men, om het geld re kunnen opftiijken, niets meer te doen heeft, dan de kaarten op de tafel te leggen , den winnaar minder vergenoegen geeft, dan matig fpeelen, waarbij eenige kunst vereischt wordt: dat zij, die zonder oplettendheid fpeelen, hun geld ook met de V imaaktfre onverfchilligheid weggeven; dat men lieve Phombre fpeelt, dan met den teerling werpt enz Deze bedenkingen zouden een groot licht over mijne ftoffe verfpreiden — mair ik ftappe daarvan af, om niet te lang bij het fpel te vertoeven.

Uit het geen ik tot dus ver gezegd heb, fchijnt mij het volgende voord te vloeien.

1. ) Dat het verkrijgen, en niet het bezitten, 'smenfchen grootfte gelukzaligheid is.

2. ) Dat het verkrijgen alleen daarom zoo aangenaam is, omdat onze krachten daardoor in werkzaamheid gefield worden.

3. ) Dat derhalven een groot gedeelte onzer gèlukzai;gheid in het oefenen van onze krachten bellaar.

Uit deze bron komen voord de moedwil der Kinderen , de neiging tot allerleien fpel, de gefpraak-

zaam-

Sluiten