Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

(séeene Konflen , geene Wetenfchappen zijn -aan het eindig vernuft der jlervelingen bekend, welke voor het geduurig kwijnende Mens eb" dom nuttiger ja noodzaaklijker zijn % dan de GENEES- en HEELKUNDE. — Hoe veele beruchte verftanden hebben hunne da^ gen, hunne krachten tot opbouw daar van niet doorgebragt! en tot welk eenen luister zijn dezelven thans niet gefteegen!

Echter is en blijft *er in het onbeperkte velddeezer edele Wetenfchappen nog fteeds ftoffe genoeg over , voor onderzoekenden en weetgierigen, om derzelver gedachten bezig te houden. —- Een Brein, hoe bekwaam, hoe geestig ook , is nimmer gefchikt om alle takken 'derzelven met dezelfde naauwkeurigheid te doorgronden. — Onze Leeftijd is te kort, * 3 49

Sluiten