Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

derc als verwoed op eenen koopcren ketel los viel. De Lacedcmoniers nog niet begrypendc, waarop dit zinfpeelde , zeit hy : deeze twee zyn uit dezelve ouden, maar de opvoeding heeft den eenen tot een Jaager en den anderen tot een lekkerbek gemaakt. Dit zy genoeg over de gewoontens en leevenswyze.

DERDE HOOFDDEEL.

Over de eerfie opvoeding der Kinderen.

"T^Taar myne gedachten is het de plïgt der moe* ders, om haare kinders zelf te zuigen en te voeden, doende zulks met meer naauwkeurigheid cn liefde, als beminnende dezelve natuurlyk zeer teder, van het oogenblik zelf der geboorte: want de Minnen hebben alleenlyk eene gemaakte welmeenendheid en aangenoomen liefde voor de kinderen , beminnende hun flechts uit liefde voor het loon: de

Na-

Sluiten