is toegevoegd aan uw favorieten.

Olivia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

Dit werkjen heeft in Engeland en Frankrjk eenen zeer grooien opgang gemaakt* Men is hetzelve verschuldigd aan eene vrouw, beiden door haar verft and en door haare fchoonheid beroemd. Het levert een aandoenlyk tafereel der ongelukken, welken eene al te tedere gevoeligheid en de doodlyke fmart der minnenyd naar zich Jleepen. De fnelheid, noch verfcheidenheid der voorvallen is 'er ten koste der waarfchynlykheid in aangewend en de ontknooping /lort den Jeevendigjlen indruk in de ziel. De karakters van olivia, van vane en van davenport zullen vooral * 2. aan