is toegevoegd aan je favorieten.

Wetten en gebruiken van de classis van Schouwen en Duiveland [...] na eenige veranderingen [...] geratificeerd den 27 maart 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37<S vak de WED. BEURS. Cap. XX'.

revideer d, gecorrigeerd, op nieuw ga-f rcflcerd, <•« deze gcarref eerde regels tot een hoofdftuk van de clasficale wellen gemaakt. Cl. ord. 30 Maart 1790. a. 6.

f[bj Tot betaling van het fubfidium, aan de Weduwen, en de ondertekening van het clasficaal contract werden de Predikanten by het nemen van fesfie verpligt. Cl. ord. 29 Gil. 1631. 2 lieg. 447. c.

Qc~) Cl. ord. 30 Maart 1779. a. 5.

A R T. 2.

Tot permanente fondfen van beftaan zuilen verürekken.

Foor eerfi, Eene uitkering van ieder vakatuur beurt, welke in de refpéctive kreitfen zullen waargenomen worden, en voor weike betaling van de Provincie ge febied ; van vyf Schell. voor de getrouwden, en drie Schell. vier gr. vl. voor de ongetrouwde leden; aanuonds na den ontfang der vakaruurpenningen, door den Qiueitor of het oudfte lid in ieder kreits, aan den QuaMlor Vidtial. ter hand te ftellen, om ten profyte van de Wed. beurs befteed te kunnen worden.

Vakatuur beurten zyn eigen'lyk gezegde

prt*