Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de PHILOSOOFSCHE EEUW. 21

haaien, en deszelfs eigenaar onder het puin daarvan begraven ; want hij is al mede één van die nieuwbakken verlichters, verbeteraars, en veelweeters, die zich verbeelden het verltand maar alleen in pacht te hebben; kortom, hij is één van de Academie, en van de geestelijke Raaden, die op de waereldlijke bank zitten. Hij heeft het Euangelie volgens de nieuwe ortographie omgedraait; wil nu ook de fchoolen hervormen, een nieuw abé boek en nieuwe catechismus invoeren, en , onder de 4rand, heel hups en netjes van ons goede Catholijken Lutheraanen maaken. Maar ik verzeker u, daar zal niemendal van komen: daarvoor zitten in freijfingm nog wakkere mannen, die hem wel onder den duim zuilen houden. In vertrouwen gezegd, mijn heer, oud geloof eu oud bier, is nog het beste dat wjL.in^^ hebben. '"'' ' '" "' ■ «Wfc

Faustin wreef zijne oogen en ooren, om zich met zekerheid te overtuigen , of hij waarlijk dat gene hoorde en zag, wat hem zijne zinnen Yoorftelden , zo geheel en al tegen zi ne verwagting kwam hem dit verhaal van den waard voor.

Daar is toch altoos iets bij te winnen , dagt

hij eindelijk in zich zelve: die man moet wezendlijk verlicht denken , hij arbeidt met de daad *&n de verlichting der natie , bij gevolg is hij mijn man. Hij gi„g hierop aanftonds naar den Academicus, die het Euangelie in ortographie gebragt B 3 hadt,

Sluiten