is toegevoegd aan uw favorieten.

Burger handboek, of korte schets der algemeene manier van procedeeren, in civiele en crimineele zaaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 206* )

trechters, zkh M de, plaatfeJijke wetten moet reguleer*, , moet dit hof in het bepaaien der ftraffe, 'er zich ook aanbonden. '

Bij contamacie gevonnisd wordende, «. fch-d he, bannisfement, uit de geheeIe' £ Pubhek, en zulks voor altijd.

toCDnVC°f "ementen WOrden binnen *™Zn^TZen huis'bi— één der departe5^f ******* - ^ open-

wrdttoiemngwórd verdcht ter ^

mL L reridentiehoud,condem. 2 ' \ ge!dboete worden «n het departe. m ntaal gerechtshof, waar den befchuldigden

Proced. voor het Hoog Nat. Gerechtshof.

ACHT-