Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

Gusman maakte mijn geheel bewogen

'Bij 't fterven, 'k zie nog Alzire *s ogen fc volg de die, zo wel als Gusman 's angfligfrervea•'

Tc Zag hem in 'c Blinkend hoff der Hoven

Met Englen Zang Alzire leven Voor haare trouw, en dat zij Zamor mogt beërven.

En gij die al u Jonge tijd

Het fchouwtooneel hebt toegeweijd. Dié ons bij beurten fticht en fchuldloos verheugd.

Door Feitama zijn truer tooneelen

Ons op 't vierigfte zien fpeelen ü zijn mijn Dankbaarheid, met ongeveinsde vreugd.

Vaar voort en wil u kunft niet toornen Dan zie 'k u weer ten tooneele komen

Met u held Zamor, die voor de Liefde vatbaar zij Dan blijft hij met Alzire Leven En zal een Loflijk voorbeeld geven

Aan al die nevens ons, zo'n ongemene vreugd verblij. '

Lang

Sluiten