Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 22 >

kende 5 en daar voor aan een' zijner vrienden openlijk toonde, juist deze zclvde befchuldiging te mg te wentelen, en der Politie toe te roepen, dat zij hem gevangen nemen moest. Dit gefehiedde, en men bragt beiden bij een' Commisfaris van de Politie. De jongman ontkleedde zich, en men vondt aan hem geen fpoor van het hem aangewreven Schandmerk ; het verzamelde volk drong met een groot gefchreeuw daar op aan, dat de ander zich aan een dergelijk onderzoek onderwerpen zou! Men Scheurde hem dè klederen af, en vondt tusSchcn zijne Schouders het brandmerk. Van dit oogenblik af aan was hij verlooren : want de Politie dorst hem niet aanncemen, en kon hem dierhalven niet befchcrfficn. Het verbitterde volk nam hem in hun midden, Stootte , Sloeg, en Scheurde hem , en dreef hem door alle de Slraaten van Parijs voor zich hecnen. Hij ijlde in het Palais roijal, en meende hier beScherming te vinden; maar hij Vondt 'er duizend nieuwe vervolgers , die hem met nieuwen moed mishandelden. Men wierp hem in een riool, en trok 'er hem weder uit, om 'er hem nog eens in te werpen. Hij reddede zich nog éénmaal, en kwam in de Stad. Maar het volk volgde hem op den voet, dreef hem nog twee uuren rond, en op nieuw in het Palais roijal. Zonder adem, zonder krachten, met l '4 een

Sluiten