Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID. f43

voelen van deze Wijsgeeren , niet toe, om eene Zekerheid uit te maaken, welke keuze het vrije Wezeii zoude treffen, Uit de Evenredigheid der Stellige (Pofïttve) Beweeginggronden , tot de Stellige en Ontkennende (Negative) te zamen genoomen, kan derhalven de Graad Van Waarfchijnlijkheid niet bepaald wor* den. Hier tegen zullen deze Beweeginggronden toch eenigen Grond bevatten, waarom zich het vrije Wezen , veel eer zo als anders bepaalen zal. Hoe meer ,ilcilige , of hoe meer ontkennende Beweeginggronden, er derhalven op onzen wil werken , zo veel te grooter is de Waarfchijnlijkheid , dat wij iets doen of laaten zullen. Indien het dan eens mogelijk was, dat er oneindig Veele gronden van beweeging, ten nutte eener Daad, op onzen Wil konden werken ; dan zouden zij een oneindig grooter graad van Waarfchijnlijkheid , of eene Zekerheid üitmaaken; nadien volgens het Gevoelen van deze Wijsgeeren, de grootheid (Maximum') ten aanzien van deze vrije Handelingen , nergens anders dan in het oneindige,(Infinito) te zoeken is. Daar er nu , in elk bijzonder Geval , flechts een eindig getal van Beweeggronden op ons werkt 5 zo ftaat de .Waarfchijnlijkheid van de Goddelijke Voorwetenheid, in elk bijzonder geval, tot de Zekerheid; gelijk de eindige niagt der Beweeggronden, die onze Verkiezing veroorzaaken, tot een oneindig aantal van dezelve: of de Graad der Goddelijke Voorweetenheid gs o.

Men moet dit geval niet verwisfelen, met de reeds genoemde gevallen, in welke het Getal der Worpen, gelijk

on-

Sluiten