Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tJO .DE KLAARBLIJKBAARHEID in DE

hij ook verbonden , om zich in zijne Keuze , volgens den regel der Volkoomenheid, Schoonheid en Orde te fchikken, of, het geen het zelfde is; het vrije Wezen is verbonden, om zo veel Volkoomenheid, Schoonheid en Orde, in de Waereld voord te brengen , als hem mogelijk is. Hier uit volgt onmiddelbaar , de natuurlijke verplichting, of de hier voor, uit een anderen grond , afgeleide Natuurwet: Maak uwe , en uwe Naasten, innerlijken en uiterlijken toeftand, in eene behoorlijke evenredigheid, zo volkoomen als gij kunt.

Van eene andere zijde, kan men uit onverwerpelljk ï (Gronden, hier bijvoegen, dat deze algemeene Natuurwet, met de Oogmerken van God overeenftemt; cn dat ik, volgens het groote oogmerk der Schepping , leeve , en een Naarvolger der Godheid worde, zo dikmaals ik een Schepfel, het zij mij zelve, of een ander, volkoomener maak. Zo dra men vastfteld, dat een God, die niet zonder de allervvijste Oogmerken handelen kan, de Waereld heeft voordgebragt, dan kan men geen zaak, in Euclides Meetkunst voorkoomendc , flrenger bewijzen , dan deze, dat de zo even aangevoerde Natuurwet, den Wil van God moet zijn. Kan het Allerwijste en Allergoedfte Wezen, een ander oogmerk hebben, dan de volkoomenheid der Schepfelen ? Kan het derhalven wel iets anders begeeren, dan dat wij onze Vrije Daaden , volgens dat zelfde oogmerk zullen "inrichten ? — Zo min als de Raaklijn den Cirkel, in meer dan in één punct, kan aanraaken. Maar, ben ik verplicht, om mij, volgens den Wil

va»

Sluiten