is toegevoegd aan uw favorieten.

Aantekeningen en byvoegzelen op de Consultatien, advysen en advertissementen [...] bekent onder de naam van de Hollandsche advysen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de HOLL AND SCHE ADVYSEN, enz. 195

Us contratlibus, in quibus utriusque contr ahentium utilitas yerfatur; ut in emptione, yenditione, locatione, pignore § 5. J. de location. et condutlion. Quapropter fi furtum pojfit probari conjuntlum ejfe cum culpa patrisfam. non recle'fuam rem cuftodientis, hoe periculum a fiocio, yenditore et creditor e praftatur L. 52. ff 3- f- P™ foc L. 14. $uf-J? pericul. et commod. rei yendit. Levifima culpa ejl ea diligentia, quam homines diligentiffimi non folent omittere L. 3. f. eod. Hac praftatur, ubi fiolius accipientis interest, ve'luti in commodato, propterea, quod id fiolius accipientis non dantis utilitatem refpicit § 2. J. quib. mod. re contr ah. obkgat. ex quibus jam manifeftum fit, cum in depofito nullum fit commodum depofitarii, inde quoque eum folum teneri, ji quid dolo perierit; fecundum regulam jam traditam L. 20. f. depofit. L. 1. § 5. f de obligationib. et aBiomb. Neque hinc latam culpam excludimus, quia pro dolo habetur eique proxima eft, jurisque interpretatione dolum reprafentat: rejetla eorum fententia, quod in ff 3. J. quib. mod. re contr ah. obligat. tantum dolifiat mentio, indeque culpam exdu dunt : quod folum intelligunt de culpa levi, non lata: ftc enim Imp in L. 1. C. depofit et JCtus in L. 32.fi. eod. Itaque quotiescunque contratlus dolum in fe recipit, per dolum femper comprehenditur culpa lata, quamvis de ea in lege nominatim ac fpecialiter non agatur, imo licet addantur Darticuke exclufiva, duntaxat, tantum, &c. quemadmodum in L. 5. § 1. ff. commod. L. 1. ff 47. ff. depofit. Quomodo in L. 23. f. de regul. jur. dicitur w depofito ac precario duntaxat dolum praftari: ex quo tarnen hac connexio non eft bona: Ergo lata culpa non venit. Praditliscontrariari videtur, quod aprocuratore praftetur etiam culpa levis, ad quem quoque nullum commodum redundat, unde videtur concludendum, abeo igitur nihil aliud venit pr aft andum,

B b z quia