Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S4« VERKLAAR ING van het

geene Hij voorzegd had, dat lazarus krankheid niet zou zijn tot den dood, maar tot heerlijkheid Gods, op dat de Zoone Gods daar door verheerlijkt wierd. Hoe het zij, zij willen zeggen; dat, indien hij llaapt, dit een goed teeken is, en hij gezond zal worden , en het dus noodeloos was naar Judea te gaan. Dit laatfte verzwijgen zij wel, maar het was het eigenlijke, dat zij bedoelden. De vrees om in gevaar te komen verbijsterde hen, en was de oorzaak, dat zij niet verftonden, het geene anders ligt te verftaan was, en deed hen zoo fpreeken.

Joannes zegt, ter opheldering, in eene tusfehenrede : doch jesus had gefprooken van zijnen dood; maar zij meenden, dat Hij fprak van de rust des fiaaps, vs. 13.

Joannes fchijnt zich zei ven van de andere Discipelen te onderfchejden; want in den grondtekst ontmoeten wij een ander voornaam woord zij dan vs. 11, 14. Misfchien heeft hij, wat daar ook de reden van mag geweest zijn, jesus meening ftraks begreepen. Het was noodig, dat hij, over het antwoord zijner mede-Discipelen, deeze aanmerking maakte. Wie kon anders gisfen, waarom jesus tweemaal van lazarus dood fprak. Men zou ook ligtelijk een verkeerden zin aan der Discipelen antwoord gehecht hehben, en op de gedachte hebben kunnen vallen, dat zij, jesus zinfpeling t volgende, door den flaap den dood, en door het gezond worden de zalige opftanding verftonden.

Jesus nu hun wanbegrip en blijvende ongezindheid, tot de reize, bemerkende, maakt hun met ronde

Sluiten