is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jo BLADWIJZER DER

gedrag tegen Jefus , liep niet zelden in het oog. IV. 3C8—3'4. 363-365. Joden. Zij zijn door het geene Jefus dood is voorgegaan, door dien dood .zeipen, en de verdere gebeurtenisfen veroordeeld. IV. 447, 4^8.

f Zij hadden, ten tijde

van Jefus. toen Judea een "wingewest der Romeinen geworden was, niet meer het recht over leven en dood VI. 58, 50.

Jr— Hoe zij het jaar, den dag, den nacht, en hunne uuren verdeelden en rekenden, zie jaar; dag; nacht; uur.

Jodengenooten der gerech, tigheid, en der poorte. Wie waren, IV. 392, 393.

ten tijde van Joannes den Dooper was nog geen doop van Jodengenooten ingevoerd , zie

doop.

Joseph , de man van Maria, was waarfchijnlijk reeds geftorven, voor dat Jefus zijn openbaaren dienst aanvaardde. I 265.

i—,— van Arimathea. Wie geweest zij; welk zijn charaéter; zedelijkbeftaan, en (bat. VI. 211—223.

j Hij verzocht van Pi.

latus het lighaam van Je. fus, en hij en Nicodemus begroeven het zelve. VI. 223—234,

Jddas Iscarioth. Was lang voor dat hij het vearaad had uitgevoerd, aan Jefos, in zijne grondgezind-

heid bekend, en Jefus wist dat Judas Hem verraaden zou. IIT. 136. Judas Iscarioth.Waarom Jefus hem eenen Duival noemt, lil. 151, 15a.

Wat hem bewoog, pra

Jefus, in wien Hij nooit geloofd had, na te volgen, III. 153, 154.

■ Welke de oorzaak van

zijn verregaande haat tegen |efus , waarom hij een Duivel heeten mogt, geweest zij III. 154.

Waarom hij, des niet

tegenftaande, Jefus is bijgebleeven, en niet met den grooten hoop, Jefus verlaaten beeft, III. 155.

Waarom jefus hem niet

van zich weerde en openbaar maakte. III. 156

Waarom jefus zulk

eenen als Judas, dien Hij. kende, tot een Apostel verkoos. III. 156. V. 50, 51.

De toenaam Iscarioth

waarom hem gegeeven. III. 157.

Hij was een dief en

droeg de beursfe. IV. 351.

De Duivel heeft hem

ingegeeven om Jefus te verraaden. V. 18, 19. en vervolgens aangezet om het voorgenoomen verraad ter uitvoer te brengen. V. 68, 69.

Dat hij de verraader

was, maakte Jefus eerst aan joannes bekend. V. 65~67.

Zijn verraad was een

zeer fnood bedrijf. V. 62.