is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyke verhaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io5 Adelson en Salvini*

de hevigfte kwelling over te geeven; ik moet

het leven haaten, ja zelfs vervloeken. r

Maar, Salvini, zal men u dan altoos te vergeefs aanzoeken om uw hart open te leggen ? Waarin beftaat toch uw ongeluk ? Ver* gelyk uwe rampen eens met de myne; gy bemint niet.... Bemin ik niet ? .... ach!

Misf, indien gy in myn hart kond leezen , dan zoud gy zien.... dat ik de beklaagenswaerdigfte van alle menfchen ben! — De

vriendfchap, Salvini Ach! Misf,

de vriendfchap is geene liefde! Hoe, gy bemint dan ? ~ Ja , Misf, ik bemin; ik bemin tot aanbiddens toe; ik brand, ik fterf van liefde; allen myne levensgeesten zyn niets anders dan een brandend vuur, dat my verteert ..,. — En wie is toch het voorwerp van deeze onoverwinnelyke drift?

Salvini floeg een' oogwenk op N e l l y, waarin zy misfchien dacht te leezen , hetgeen hy niet langer kon verbergen; zy wilde weggaan; hy wierp zich voor haare voeten, en drong haar om .veder te gaan zitten: — Gy moet my hooren, Misf, gy moet my hooren; ik wil hier voor uwe voeten fterven. Ik heb reeds zeer lang deeze drift beftre-

den...