Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE zang.

I I

„ u voor mij en mij voor u gefchapcu „ heeft, eenftemmig in alles wat de ziele „ denken en wat het harte wenfehen kan."

Zoo fprak zij, en de tederfte, zuiverde liefde goot onuitfprekelijke bevalligheid in eiken klank van hare Item en in elke van hare gebaarden. Abel antwoordde niet, maar het teeder oog, waar mede hij haar aanzag, terwijl hij haar aan zijnen boezem drukte , fprak fterker van zijne aandoeningen, dan de krachtigfte woorden. Ach zoo gelukkig was de mensen, toen hij, noch wel te vrede , niets van deze aarde begeerde , dan hare vruchten, die zij hem gewillig gaf ; en niets van den hemel fmeekte, dan deugd en gezondheid ; eer zijne ontevredenheid nimmerverzadigde wenfehen uitzond, die ontelbare behoeftens uitvonden en zijn geluk in blinkende ellenden begroeven. Wat hadden zij toen meer van nooden , om met de zaligfte banden vereenigd te wezen, dan liefde, deugd en bevalligheid? daar thans, —- helaas hoe dikwils gebeurt zulks, — een deugdzaam paar menfehen, die God voor malkander gefchapen had , zonder hop© weg kwijnt in weemoedige tranen,

om

Sluiten