Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

de fchulden en laften, waar mede den Boedel ten tydealsvorenbefwaart was, mede alleen te betalen. En myne Heeren van denGeregte by experientie komen te bevinden, dat tot meermalen de voorlz. Langftlevende in plaatze van de voorfz fchulden en lallen afteleggen, en zulks te bezorgen, dat de voorfz. zyne Kinderen daar van in der daad mogen zyn gedechargeert, het zelve contrarie zyne beloften niet alleen niet en doed, nemaar aan de andere zyde, de goederen van den Boedel by faute van reparatie laat verargeren, of ook beftaande die in Mobilen of Immobilen gelegen buyten de Jurisdictie van deze Stad, dilfipeerten verminderd. Waar door het dan verders komt te gebeuren, dat de voorfz. langftlevende by gevolge van tyd in ongelegendheid geraakt zynde, de voorfz. Kinderen voor de voorfchreven fchulden, tot zo verre als daar vooren geobligeert is geweeft de eerfte overleden, na verloop van vele jaren, tegens de voor fz. beloften en alle vermoeden nog komen geconvenieert en aangefproken te worden, op 'c prefurjpoolt dat de voorfz. Kindeten deseerft overledens Erfgenamen zyn, en dat de fpec&le eonvenne van hunnen

Sluiten