Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 239 )

5, P. S. Myn vrouw is zeer bedroefd, dat s, zy n geen kalkoen tot een prefent kan ftfu■„ ren ; maar de vosfen Heb ons laatfte broedyy fel weggelleept en gedood Nu zend zy u, „ goede Madam, een kaas van haar eigen maakj, fel, en ik heb er twaalf flelfen peer-drank

by gedaan, die wy zelf van peeren uit on„ zen boomgaard gemaakt hebben, als mede n een zak met gouden pippelingen. — Peggy ;, zou u wel door ons de groetenis doen,maar ?) zy zegt, da: zy te zeer befchaamd is. ■ ... „ Verfchoön myn flegte fchrift."

o Die arme dankbaare menfchen! —— hunne eenvouwdige brief wrong my de traanen uit

de oogen. Gy ziet, hoe veel kwaad 'er

ook in de wacreid zyn mag, 'er heerscht echter ook nog veel eerlykheid en deugd. '■* Öoch het wordt tyd, dat ik u eenige verpoo* zing geef. — Adieu, adieu!

altoos de Uwe*

F. B.

VIER*

Sluiten