Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 spook-

der den boom en tusfchen den wortel kan de jonge in geen graf verzonken zyn, op den boom zit by niet, by gevolg moet hy zig binnen den mogelyk hollen ftam. bevinden. Hoe hy daar binnen kan gekomen zyn, hier over bekommerde hy zig weinig. — Pylfnel ylde hy naar huis, en haalde een fcherpe byl; in weinig minuten had hy onder in den vermolmden ttam een gat door het alleen nog levendig fpint gehakt; nu brak hy met de handen het eene fluk vermolmt hout uit het midden van den ftam na het andere af — intusfehen had eene menigte aanfehouwers, waaronder ook de ouders van den verloornen, zig hier rondom hern verzameld; deezen zo wel als genen, vonden het by al hunne droefheid over het verlies van hun kind ongemeen belagchelyk , hetzelve in het binnenfle van een boom te zoeken ; want niemand van haar zag eene opening, waar door hy in deezen ïindenboom — ook dan, wanneer riien verderonftellen kon dat by hol was — kon gekomen zyn — ook onze vlytige fchoolmees-

ter