is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AART EN DE'VERSCHEIDENH. DER BREUKEN. 2I9

vallen (behalven in de blaasbreuk) de lieschbreuk altijd vindt met een' breukzak, en de navelbreuk zonder breukzak , kan ook het tegendeel plaats hebben , zonder dat deeze bijzonderheid door eenig kenteken wordt aangewezen.

In twee beklemde lieschbreuken, zonder breukzakken, door hoin (z) en door hofman (£) waargenomen, is geen verfchijnfel$ hoegenaamd ook, gevonden , het welke deeze bijzonderheid kenmerkte.

Even eens is het gelegen met de waarneemingen van ten haaft, (O scharp (m) en sandifort Cti) aangaande de breukzakken in navelbreuken ; terwijl wij zelfs openhartig moeten bekennen, in de te voren §. 19, aangehaalde groote verouderde navelbreuk , waarin de breukzak zeer dun en met de huid verëenigd was, niets gevonden te hebben , waaruit wij het aanweezen van den breukzak konden opmaaken.

(«) le blancq, Heelk» Oper. D, II. bl. 287. in de Aant.

00 Ibid. bl. 286. in den Aantek.

(/) Hollandfche Maacfchappy D. VIII. St. 1. bl. 495.

Cm) Oordeelk. Aanmerk, bl. 120.

(n) Nat. en Gen. Biblioth. D. VI. bl. iöa.