is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen bekroond met den prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door theodorüs arnoldus castelyns. I93

een. fpaanfche vliegpleister op de Breuk leggen , nevens een pap van kawillebloemen met olie, en fchreef een mengfel voor om inwendig te gebruiken, beftaande uit genoegzaame hoeveelheid Iijr'ölie, water , engelsch zout, en twee greinen heulfap, dat hij in vier uaren bij lepels innam, Na het gebruik van dit. middel bedaarde de toevallen, de lijder kwam weder bij zich zeiven, en herftelde in weinig tijds (p).

Wat de verdere aanwijzing in deeze foort van beklemming betreft, deeze moet zijn de medelijdende aandoeningen der gevoelige zenuwen, in de te groote prikkelbaarheid der fpiervezelen te verminderen; waartoe de zo even genoemde voorbeelden tot navolging kunnen dienen, gelijk ook de volgende: een mengfel van am:noniaczout met boon.ölie, op de Breuk gewreeven, en bedekt met meergemeiden pap , wordt, na eene voorafgegaane aderlaating, door logger aangepreezen. De tabaksrook • klijsteeren worden, uit hoofde der verdoovende kracht, die zij bezitten, door bell (?) voorgefteld. Inwendig bediene men zich van de ipecacuanha, alle

(ƒ>) Ltc* rit. pag. 81.'

(?) Samentel van Heelkunde 5 1 deel, 3 ftuk, itf 't fcijvoegfel bladz. 8.

P 5